J & J Heininen - Jousisoitinrakennusta ja korjausta vuodesta 1979